gallery/123label

Home

 

123-label is uw partner voor het snel en voordelig verkrijgen van een energielabel voor woningen of utiliteitsgebouwen.

 

Hoewel een energielabel als sinds 2008 verplicht is bij de verkoop of verhuur van woningen blijkt dat slechts bij ca 5% van de transacties daadwerkelijk een label beschikbaar was. Begin 2015 heeft iedere woning een voorlopig energielabel gekregen. Bij verhuur of verkoop dient dit te worden omgezet in een definitief label met een geldigheidsduur van 10 jaar. Sinds 1 januari staat er ook een boete op het ontbreken van een label. Dit heeft geresulteerd in een flinke toename van het aantal afgegeven labels.

 

Sinds 1 januari 2015 is ook voor de utiliteitsbouw bij verkoop of verhuur een energielabel vereist. Sinds 1 juli 2015 kunnen ook hier boetes worden uitgedeeld bij het ontbreken van een label.

 

123-label was al voor de invoering van het energielabel in 2008 actief in het verstrekken van adviezen ten aanzien van duurzaamheid en energiebesparing. Wellicht is bewustwording belangrijker dan het label, maar het label vormt wel een goede eerste stap voor besparing. 

 

Voor kantoren geldt vanaf 1 januari 2018 de verplichting voor energielabel C. Vraag vrijblijvend advies